Formularz zapisu do platformy B2B

wpisz powyżej
format XXXXXXXXX
Klauzula informacyjna RODO

Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem staje się THI.eco Sp. z o.o. ul. Kazimierza Drewnowskiego 4 Poznań. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod adresem rodo@thi.eco. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji i odpowiedzi na zadane pytania, w zakresie podanym przez Państwa, przez czas niezbędny do realizacji ww. celu a następnie zostaną usunięte.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych przez THI.eco narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do udzielenia informacji.

© THI.eco.
All rights reserved.